Turizam na Ceneju / Cenej tourism

"Za mene postoji samo putovanje putevima koji imaju srca. Tuda ja putujem, i jedini dostojan izazov je da se taj put pređe sav, do kraja. I tuda putujem, gledajući, gledajući bez daha." Don Huan

                       ZNAMENITOSTI                      

              CRKVA SVETOG DUHA              

Već je napomenuto da ne postoji dovoljno pisanih dokumenata o naselju Čenej. Tako se ni tačan datum podizanja Čenejske crkve ne zna. Po nekim podacima podignuta je 1745.g. dok je po drugim postojala ''pre 1835.g.''.  Po iskazima nekih predanja, navodi se da je Čenej imao crkvu čak i pre Novog Sada, ali da je ona bila izgrađena od drveta i pletera.

Današnja crkva je skladna, jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom i pravugaonim pevnicama. Crkva je posle bune 1856.g. najverovatnije obnovljena kada je podignuta visina broda, probijeni veći prozori i dozidan sadašnji zvonik na zapadnoj strani. Posvećena je Silasku Sv. Duha. Unutra je mali drveni ikonostas. Prestone ikone Bogorodice i Hrista slikao je Jovan Klaić, verovatno 1856.g. Te ikone su početkom ovog veka vraćene iz Saborne crkve u Novom Sadu, kada je napravljeno još par ikona, novijeg datuma i mnogo slabijeg slikara.

Takođe, crkva je poznata i po tome što je baš na ovom mestu sniman deo filma ''Pop Ćira i pop Spira'' po romanu čuvenog pisca Stevana Sremca.

 

                 ŠKOLE NA ČENEJU                  

O postojanju škola na Čeneju saznaje se iz spisa opštine Novi Sad. Navodi se da je na Čeneju krajem 17-tog i početkom 18. veka postojalo nekoliko škola, ali se tačan datum otvaranja prve škole na Čeneju ne može odrediti. Dece je bilo dovoljno, sveštenik ’’je bio tu odavno’’, a s' obizrom da se obrazovanje u tom periodu sprovodilo po pravoslavnim crkvama, na Čeneju je stvoren taj uslov tek kada je sagrađena crkva. Prema istrživanjima škola na Čeneju se prvi put spominje 1864.g. kada je gradska uprava zaposlila V. Bojića na mesto učitelja u školskoj zgradi pored pravoslavne crkve. Postoje i podaci da je postojalo još nekoliko lokacija na kojima su se nalazile škole u ranijim godinama, odnosno da su se koristili salaši, i da su te škole povremeno prekidale rad. Osim ove škole pored čenejske crkve, otvorene su još 3 škole koje su zbog udaljenosti, napuštanja učitelja i malih finansijskih sredstava povremeno zatvarane. Danas se osnovna škola ’’Ivan Gundulić’’ i zabavište nalaze u centru Čeneja

Posebno je važna škola za decu sa posebnim potrebama ’’Dr. Milan Petrović’’. Edukativni kamp ove škole ima za cilj da afirmiše stvaralaštvo, kreativnost, komunikativnost i negovanje radnih navika kod učenika sa posebnim potrebama. U tom cilju, oni izrađuju razne suvenire od papira i drveta, gaje cveće i pečurke, izdaju knjige, prave izložbe slika... Te proizvode oni prodaju, čime učenici stiču samopouzdanje i osećaj ličnog doprinosa životu zajednice, a turisti dobijaju jedinstvene i autentične suvenire sa Čeneja.

 

                    BELI BIRCUZI                      

Saznanjem od starih Čenejaca i po nekim topografskim kartama iz 1901.g. vidi se da je na Čeneju postojalo tri čarde koje su se zvale ’’Beli Bircuz’’.  Prvi i najpoznatiji se nalazio na petlji Sirig-Zmajevo, kod novog autoputa Subotica-Novi Sad (E75). Drugi ’’Beli Bircuz’’ se nalazio na tromeđi Čenej, Kisač i Rumenka. Treći ’’Beli bircuz’’ se nalazio na raskrsnici kerskog druma i puta Čenej-Kisač. Istorija govori da su sve imale veliki značaj, i burnu istoriju. Bircuzi su bili svratišta i prenoćišta raznih putnika, trgovaca, karavana, konjokradica, razbojnika, lopova, hajduka... Uvek se bančilo i lumpovalo, a ispijale su se stotine litara vina.

                   DUD ČENEJAC                     

U dvorištu salaša Živke i Mladenka Kuzmanovića se nalazi jedan veliki i star dud. On je još sasvim zdrav i u obimu stablo ima 3,80 metara, ili prečnik od 1,30 metara. Njegova starost se procenjuje na oko 180-200 godina, što se podudara sa utvrđenim vremenom doseljavanja porodice Kuzmanović na Čenej. Ovo drvo je najstarije drvo Duda u Srbiji, i predstavlja zaštićeno prirodno dobro, i jednu od atrakcija na Čeneju. Od njega je nastala i ideja tipičnog čenejskog suvenira, a to je rakija dudovača. Takođe, on je ubeležen kao važna tačka Zelene staze Čeneja, koja se prilikom biciklističkih tura obilazi, a nalazi se i pod zaštitom države kao spomenik prirode.

 

SPOMENIK NOVOSADSKOM PARTIZANSKOM

                       ODREDU                        

Spomenik Novosadskom partizanskom odredu je podignut u čast oslobođenja od fašizma pre 65 godina. Tokom Drugog svetskog rata Novim Sadom su upravljali fašisti mađarske hortijevske vojske i u tom razdoblju je došlo do velikog stradanja, kako srpskog i jevrejskog, tako i drugog stanovništva. Partizani iz Srema i Bačke su oslobodili Novi Sad od okupatorske vlasti 23. Oktobra 1944. godine, a ovaj datum se slavi kao Dan grada Novog Sada.

 

 

         SPOMENIK PALIM BORCIMA            

Spomenik palim borcima u Drugom svetskom ratu se nalazi u samom centru naselja Čenej. Na njemu se nalaze imena boraca koji su poginuli na prostoru Čeneja. Ovim spomenikom se odaje počast žrtvama koje su stradale u borbi za oslobođenje od okupatorskih sila koje su vladale na prostoru Vojvodine. Spomenik predstavlja znak zahvalnosti za borbu i otpor koji je pružila oslobodilačka vojska, i pomen ljudima koji su poginuli zarad slobode svog naroda.

 

 

 

 Crkva Sv. Duha na Čeneju

 

 O.Š. ''Ivan Gundulić'', Čenej

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Škola ''Dr. Milan Petrović', Čenej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spomenik prirode ''Dud Čenejac'', Čenej

 

 

 

Spomenik Novosadskom partizanskom odredu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spomenik palim borcima